Home > 동안소식 > 헤드라인

2047 99 103
87 동안 문화 축제     운영자 2002-05-26 2950 126
86 4부 예배 - 두란노 경배와 찬양     운영자 2002-05-12 5808 144
85 딱 좋은 만남 딱 걸린 그     양정우 2002-05-12 2560 121
84 야쿠자 아내의 간증(나카지마 테츠오 & 이성애)...     운영자 2002-05-09 8209 197
83 <b>암미아시아 단기선교팀</b>     운영자 2002-08-04 4833 128
82 청년부 농.선.봉 기도제목입니다.     운영자 2002-07-28 4738 132
81 동안 문화 아카데미 결혼 문화교실 안내     운영자 2002-06-23 5293 144
80 2002 동안문화축제     운영자 2002-05-19 4893 142
79 제3기 어머니학교     운영자 2002-04-21 3337 128
78 대학 합창단 초청 연주회     양정우 2002-04-21 5077 139
77 중보기도 사역 세미나     운영자 2002-04-14 3246 130
76 행복한 가정가꾸기 세미나     전용구 2002-05-04 6325 140
75 동안 문화아카데미     운영자 2002-04-07 5437 145
74 부활절 감사예배     운영자 2002-03-31 3340 123
73 <b>수화교실,수화찬양교실 안내</b>     운영자 2002-03-31 3482 130
72 앙상블 정기연주회     상수기 2002-03-24 2554 126
71 부활절 새벽 촛불예배 안내     상수기 2002-03-24 2887 129
70 고난주간 예배 안내     상수기 2002-03-24 2718 131
69 동안 인터넷방송(dongantv.com) 개국!     운영자 2002-03-17 3232 123
68 안광국 전도사 사임     운영자 2002-03-17 3301 131
     
[이전 10 개][1]..  [91][92][93][94][95][96][97][98] 99 [100]  ..[103]